Laruga Yoga - Authorized Level 2 Ashtanga Yoga Teacher - Stockholm, Sweden

Laruga Yoga – Authorized Level 2 Ashtanga Yoga Teacher – Stockholm, Sweden